ÚŘEDNÍ HODINY TS ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA-NOUZOVÝ STAV