Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Identifikační čísla zařízení (IČZ)
CZZ00381 Sběrný dvůr
CZZ00450 Kompostárna
CZZ00451  Recyklační plocha – betony, cihly apod.
CZZ00449 Třídění odpadů – třídící linka plasty, papír apod.
CZZ00729 Překladiště odpadu – komunální odpad

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Legislativa

Obecně závazné vyhlášky města Holešov

Aktuální platné vyhlášky

Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem.                     Platnost od 1. 1. 2012

 

Od 1. 1. 2016 je závazná obecně platná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zákony a vyhlášky ČR

Základním zákonem je zákon O odpadech č. 185/2001 Sb., který mění i některé další zákony. Úplné aktuální znění zákona 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (viz níže). Důležitý je rovněž katalog odpadů.

Pokud se zajímáte o problematiku odpadů a životního prostředí vůbec, doporučujeme Vám podívat se na webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR, kde se můžete seznámit s legislativou a státní politikou v oblasti životního prostředí.

Kvalitní informace najdete rovněž na stránkách Českého ekologického ústavu, což je státní příspěvková organizace resortu Ministerstva životního prostředí České republiky. Poskytuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Pokud Vás trápí nerudovská otázka Kam s ním?, doporučujeme Vám i stránky EnviWeb. Jedná se o server specializovaný na problematiku odpadů. Stránky obsahují seznam spaloven, adresář firem, poptávku a nabídku odpadů, legislativu a další praktické informace.