Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Identifikační čísla zařízení (IČZ)
CZZ00381 Sběrný dvůr
CZZ00450 Kompostárna
CZZ00451  Recyklační plocha – betony, cihly apod.
CZZ00449 Třídění odpadů – třídící linka plasty, papír apod.
CZZ00729 Překladiště odpadu – komunální odpad

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ODPADOVÉHO CENTRA

Dne 1. listopadu 2017

začíná zimní provoz na odpadovém centru a zároveň vstupuje v platnost nová otevírací doba

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA PLATNÁ OD 1. 10. 2017

                    Zimní období (listopad - březen)                  

                                                          Po, Stř                8.00 - 10.30 hod.    11.00 - 15.00 hod.

                                                          Út, Čtvr, Pá       8.00 - 10.30 hod.    11.00 - 16.00 hod

                                                          So                         8.00 - 12.00 hod.  

Odpadové centrum

Pro občany města Holešova bylo v roce 2011 zřízeno odpadové centrum. Vjezd je situován z ulice Tovární odbočkou k ČSAD. Do odpadového centra lze odkládat odpad, který nelze uložit do sběrové nádoby.  Je určen pro příjem nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a v menším množství odpadu stavebního.

Do odpadového centra občané s trvalým pobytem v Holešově  a přilehlých částí (Tučapy, Količín, Žopy, Dobrotice) odkládají nebezpečné odpady  zdarma. Při předání odpadu je nutno předložit průkaz totožnosti.

Od podnikatelů a občanů z jiných obcí se přijímá odpad za poplatky.

Omezení návozu - pro uložení odpadu povolen vjezd osobního auta nebo dodávky s celkovou hmotností do 2,5 t a to jednou do měsíce.

ODBĚR ODPADŮ ZDARMA :

 • ELEKTROZAŘÍZENÍ -ZPĚTNÝ ODBĚR (lednice, TV, rádia, zářivky, CDdisky,  počítače, klávesnice, mobily a další drobné elektrozařízení )
 • DROBNÝ PLAST ( PET láhve, kelímky od jogurtů, aj.) včetně folií
 • SKLENĚNÉ OBALY 
 • POLYSTYREN (bez velkých nečistot)

 

VÝKUP ODPADŮ :

 • ŽELEZNÝ ŠROT (nevykupujeme barevné kovy),
 • SBĚROVÝ PAPÍR A LEPENKU.

PROVOZNÍ DOBA

Letní období (duben - říjen)                                  Zimní období (listopad-březen)

Po - Pá    8.00 - 10.30 hod.    11.00 - 17. 00 hod.                    Po, St         8:00 - 10.30 hod.       11.00 - 15:00 hod.

So             8.00 - 10.30 hod.    11.00 - 17.00 hod.                     Út, Čt, Pá   8:00 - 10:30 hod.       11:00- 16:00 hod.

                                                                                                          So               8:00 - 12:00 hod.

Kontakt:

Správce odpadového centra: Mrázková Věra 
Adresa: Květná 1555, Holešov 
Telefon:   739 075 515
                  573 396 722
                  573 394 913
 

Financování projektu "Výstavba odpadového centra".

123
456

 

Co lze v odpadovém centru uložit:

 • Objemný odpad z domácnosti: nábytek, koberce, ...
 • Nebezpečný odpad z domácnosti: barvy, oleje, akumulátory, zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky - rozsah přijímaných nebezpečných odpadů je omezen
 • Využitelný odpad: neznečištěný papír, sklo, plasty, kovy
 • Výrobky určené ke zpětnému odběru: televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny, faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky, a pod.
 • Směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod katalgovými čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
 • Biologicky rozložitelný komunální odpad (tzv. BRKO), což je zejména tráva ze zahrádek, spadané ovoce a dřevo ke štěpkování (tj. haluze, větvoví apod.). Tento odpad je pak dále ukládán v kompostárně umístěné v areálu odpadového centra, kde projde uceleným kompostovacím procesem.
 • Železo (vykupované za ceny dle platného ceníku odpadového centra) - Upozorňujeme v této souvislosti občany, že se od 1. 1. 2009 výkup železa řídí vyhláškou č 478 platnou od 1. 1. 2009. Dle této vyhlášky vedeme evidenci fyzických osob: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.
  Nevykupujeme odpady mající povahu: a) uměleckého díla nebo jeho části, b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
 • 12
  Kovový odpad                                                        Pneumatiky  

1