Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Identifikační čísla zařízení (IČZ)
CZZ00381 Sběrný dvůr
CZZ00450 Kompostárna
CZZ00451  Recyklační plocha – betony, cihly apod.
CZZ00449 Třídění odpadů – třídící linka plasty, papír apod.
CZZ00729 Překladiště odpadu – komunální odpad

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Komunální odpady

Obchodní společnost provádí sběr a zneškodňování komunálního odpadu od občanů a podnikatelů na základě uzavřených smluv. Sběr se provádí do 110 l, 120 lpopelových nádob a 1100 l nádob (kontejnerů), které lze v sídle naší společnosti na Květné ulici v Holešově také zakoupit. Odvoz směsného komunálního odpadu je zajišťován pro občany a podnikatelské subjekty města Holešov a okolních 17 obcí (Roštění, Kostelec, Němčice, Ludslavice, Kurovice, Míškovice, Lechotice, Zahnašovice, Rymice, aj.). 
Odpad je ukládán na skládku odpadu v Bystřici pod Hostýnem.

Za směsný komunální odpad se považuje odpad z domácností i firem, který neobsahuje nebezpečný odpad (např. popel, smetí, kuchyňský odpad, drobné nepotřebné předměty, mastný nebo zašpiněný papír-sáčky, textil a ostatní odpad, který nelze znovu využít - recyklovat). Dále by tento odpad neměl obsahovat recyklovatelné složky odpadů - papír, plasty, sklo, železo a barevné kovy. Rovněž by neměl obsahovat trávu, větve a objemný odpad.

V létě se doporučuje nádobu občas vypláchnout popř. vydesinfikovat. V zimě se nedoporučuje vkládat do popelové nádoby mokrý odpad - dochází k přimrznutí obsahu k nádobě! Dále žádáme obyvatele, kteří používají pro vytápění rodinných domů tuhá paliva, aby do svých sběrných nádob vhazovali pouze vychladlý popel.

Informace pro občany: Občané města Holešova a místních částí se přihlašují ke svozu odpadu s dokladem o trvalém pobytu v Technickéch službách Holešov s.r.o., občané ostatních obcí u starosty obce.

Informace pro podnikatelské subjekty: S podnikatelskými subjekty uzavíráme smlouvy na svoz a zneškodnění komunálního odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny základní identifikační údaje firmy, místo vyvážení, počet a druh vyvážených nádob a další smluvní záležitosti.

Nádoby na směsný komunální odpad:

1234         Nádoba 110 l               Nádoba 120 l               Nádoba 240 l                        Nádoba 1100 l                

Sběr komunálního odpadu zajišťujeme technikou:

  • Man 26.320 TGA nástavba HALLER X-2C
  • Man 18.255 LKO nástavba BOBR PRES 15.9
  • Liaz 110.830 nástavba BOBR PRES 16
  • Man 26.320 TGS nástavba HALLER X-2C

12
Man 26.320 TGA                           Man 18.255 LKO

34
Liaz 110.830                                Man 26.320 TGS